تحقیق شعر نیمایی

...دانلود...

دسته بندی: ورد

نوع فایل: docx (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه: 13 صفحه

قسمتی از متن. docx:

شعر نیمایی سبکی از شعر نو فارسی است که نخستین نمونه شعر نو در ادبیات فارسی بوده و برآمده از نظریه ادبی نیما یوشیج شاعر معاصر ایرانی است.

تحولی که نیما انجام داد در دو حوزه فرم و محتوای شعر کلاسیک فارسی بود. با انتشار شعر افسانه نیما مانیفست شعر نو را مطرح کرد که تفاوت بزرگ محتوایی با شعر سنتی ایران داشت. باتوجه به مقدمهٔ کوتاهی که خود نیما بر این شعر نوشته است (رک: شمس لنگرودی، تاریخ تحلیلی شعر نو، 1/100) ویژگی های افسانه را به شرح زیر می توانیم برشمریم: 1- نوع تغزل آزاد که شاعر در آن به گونه ای عرفان زمینی دست پیدا کرده است؛ 2- منظومه ای بلند و موزون که در آن مشکل قافیه پس از هر چهار مصراع با یک مصراع آزاد حل شده است 3- توجه شاعر به واقعیت های ملموس و در عین حال نگرشی عاطفی و شاعرانهٔ او به اشیا 4- فرق نگاه شاعر با شاعران

...دانلود...
لینک کمکی